Ulrike Hansen

Biografie
1963 geboren in Köln
1982 - 1986 Malereistudium, Fachhochschule Köln bei Prof. F. Dank
1986 - 1987 Malereistudium, Kunsthochschule Düsseldorf
1987 - 1993 Malereistudium, HdK Berlin bei Prof. K. Gonschior
1993 Meisterschülerabschluss

zurück